ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ ZA:PATRONI HONOROWI:
WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE RAJDU.


Witam wszystkich sympatyków rajdów na stronie 2. edycji Rajdu Wilka. W połowie września wracamy do położonego w sercu Pomorza Zachodniego Łobza. Impreza, która stanowiła finał ubiegłorocznych Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej zyskała błyskawicznie ogromną popularność. Kibice docenili widowiskowy miejski prolog, a zawodnicy zakochali się w tutejszych odcinkach specjalnych, które są tak kręte i wymagające, że po raz pierwszy w historii RMPZ nie zastosowaliśmy ani jednej szykany! To dzięki wyjątkowo urozmaiconemu ukształtowaniu terenu w okolicach Łobza, Węgorzyna i Ińska oesy są tak bardzo kręte a drogi prowadzą licznymi wzgórzami i dolinami. Park serwisowy ponownie stanie w centrum Węgorzyna, skąd załogi wyruszą do niedzielnej rywalizacji. W tym roku rajd w randze Super KJS stanowił będzie drugą rundę Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej co gwarantuje wysoki poziom zawodników i profesjonalnie przygotowane auta rajdowe.

Chcę serdecznie podziękować wszystkim włodarzom terenów, przez które przejeżdżał będzie nasz rajd. Za wsparcie orgniazacji Rajdu Wilka dziękuję Burmistrzowi Łobza Panu Piotrowi Ćwikle, Burmistrz Węgorzyna Pani Monice Kuźmińskiej, Staroście Łobeskiej Pani Renacie Kulik, Burmistrzowi Ińska Panu Jackowi Liwakowi oraz Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Panu Olgierdowi Geblewiczowi. Aby zmagania na trasie były świętem motoryzacji zwracam się do kibiców z prośbą o bezpieczne kibicowanie i stosowanie się do poleceń naszych służb, które wskażą miejsca, z których będzie można dopingować rajdowców. Życzę wszystkim bezpiecznego rajdu, załogom zaciętej, ale sprawiedliwej rywalizacji, a kibicom mnóstwa pozytywnych emocji w sercu Pomorza Zachodniego.
Dyrektor Rajdu
Maciej RaczewskiCopyright © 2019-2020 - TopDrive Maciej Raczewski